Fina Pengar
Dela den här sidan!

Inflation – vi förklarar innebörden av begreppet (och vad som orsakar inflation)

Begreppet Inflation förknippar säkert många med idén om att ”priserna stiger”. Det vill säga att inflation är detsamma som prisökning. Men det är bara delvis riktigt.

Inflation är först och främst ett nationalekonomiskt begrepp. Vilket innebär att nivån på inflationen i ett givet land styrs av prisökningen eller prisminskningen på alla varor och tjänster.

Ett exempel

Låt säg att du vid varje givet tillfälle skulle kunna göra en lista på alla priser i ett land – priserna på alla varor och tjänster. Sen jämför du denna lista mot prisnivån den föregående dagen.

Har priserna ökat med 1% så är inflationen följaktligen just 1%. Har priserna minskat med 1%, ja, då har vi en ”negativ” inflation, vilket är detsamma som deflation.

Vad orsakar inflation i ett land?

Det kan finnas många bakomliggande faktorer till att inflationen i ett land stegrar. Vi vill dock påpeka att en viss inflation är ”acceptabel”. Det finns alltså ingen målsättning för staten att helt eliminera inflationen, snarare handlar det om att hålla den på rimliga nivåer i relation till landets ekonomiska strategier.

En vanlig orsak till inflation sker när människor i ett land vill köpa fler varor och tjänster än vad företagen kan producera. Alltså när efterfrågan är mycket högre än utbudet. Tänk dig själv om vi exempelvis skulle få akut brist på vatten i Sverige. Och att det bara fanns ett fåtal producenter av vatten.

Hur mycket skulle du vara beredd att betala för en flaska vatten? I vilket fall som helst skulle priserna på vatten att stiga i snabb takt – och fanns ingen fullgod annan ”vätskeersättning” att tillgå – ja, då skulle till slut bara miljonärerna ha råd att dricka. Föreställ dig vidare detta scenario för alla varor och tjänster i ett land.

Löneökningar en vanlig faktor

En annan orsak till inflation är allmänna löneökningar. För att kompensera för ökade lönekostnader kan företagen behöva höja priserna på sina varor och tjänster – vilket i sin tur kan leda till att vi kräver högre löner. På så vis kan vi också hamna i ett negativ spiral där inflationen sticker i väg ”steg för steg”.

Vill du läsa mer konceptet bakom inflation rekommenderar vi att du börjar med Milton Friedmans teorier. Mer om nobelpristagaren Milton hittar du på Wikipedia.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: