Fina Pengar
Dela den här sidan!

Deflation – när penningmängden i ett land minskar

Deflation är ett begrepp inom penningpolitik som beskriver en situation då penningmängden i ett land minskar under en viss tidsperiod. Vilket är detsamma som att det relativa värdet på pengar ökar.

Deflation är med andra ord motsatsen till inflation som betyder att penningmängden i ett land ökar. När ett land erfar deflation så sjunker den totala prisnivån.

Ganska ovanligt numera

Det är numera inte så vanligt med deflation. Men faktum är att Sverige hade deflation så tidigt som för bara ett par år sen, närmare bestämt under 2009.

De flesta ekonomer är överens om att deflation är något man bör undvika för att hålla ekonomin i ett land vital. Men det är en sanning med modifikation. Inte minst eftersom det beror på hur deflationen har uppstått.

Hur uppstår deflation?

Som med alla andra ekonomiska flöden är det omöjligt att isolera en enskild orsak till att det blir deflation i ett land. Vad som är hönan och vad som är ägget kan vara svårt att avgöra.

Själva konsumtionsbeteendet bakom deflation bygger dock på försiktighet och sparande. Deflation uppstår följaktligen i ett land när konsumenterna känner otrygghet inför framtiden och hellre sparar pengar, än spenderar.

Eferfrågan minskar

Detta leder till att efterfrågan på varor och tjänster minskar, vilket i sin tur leder till att företagen måste sänka sina priser för att sälja…vilket leder till en prisminskning.

Och när företagen säljer mindre, sjunker vinsterna, och i samma stund lönerna. Vilket i sin tur leder till att lönetagarna blir ännu mer försikta.

Positivt eller negativt?

Detta är åtminstone ett vanligt ”cirkelresonemang” för att beskriva mekanismerna bakom deflation. Och som du säkert kan förstå kan deflation leda till arbetslöshet, i värsta fall massarbetslöshet, försämrad välfärd och stora försämringar i tillväxten av BNP.

Uppstår däremot genom en utbudsökning av varor och tjänster kan den däremot ses som positiv.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: