Fina Pengar
Dela den här sidan!

Borgensman & Borgenär – vad är vad (och vem är vem)?

Det är inte ovanligt att man förväxlar Borgenär med Borgensman. Eller rättare: att man säger borgenär när man egentligen menar borgensman. Låt oss därför reda ut begreppen en smula.

En borgensman är den person som går i borgen för en låntagare och den som måste fullgöra ett avtal/skuld/återbetalning om geldenären (den som tagit lånet) inte kan betala eller inte vill det.

Det kan i sammanhanget vara viktigt att förstå att det räcker med geldenärens ovilja att betala tillbaks lånet, för att borgensmannen måste göra det.

Har fullt ansvar

Med andra ord så har borgensmannen fullt ansvar för sitt åtagande i lånet och kan närsomhelst bli skyldig att träda in som säkerhet för geldenären.

Exempel

En borgenär är den som ger lånet, det vill säga banken eller kreditföretaget. För att klargöra kan vi ta följande exempel. Låt säg att du vill låna 20 000 kr av banken. Banken säger ja till lånet med krav om att du ordnat en borgensman. Du frågar din pappa, som ställer upp. Då är rollerna fördelade enligt följande:

  • Du = Geldenär
  • Banken = Borgenär
  • Pappa = Borgensman

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: