Vad är borgensman?

En privatperson kan träda in som borgensman när en annan person tar ett lån, vilket innebär att den personen går i borgen. Om lånetagaren inte har möjlighet att betala tillbaka lånet kan istället en borgensman bli skyldig till återbetalningen. Detta är aktuellt när långivaren (vanligtvis en bank) inte är säker på om låntagaren kommer kunna betala tillbaka lånet, det är med andra ord en säkerhet för långivaren. Nedan hittar du svar på frågor som rör begreppet borgensman.

Vad innebär ”att gå i borgen”?

Att gå i borgen har samma innebörd som att vara borgensman, med andra ord att åta sig ansvaret när låntagaren inte kan betala skulden.

Kan det finnas fler än en borgensman?

Ja man kan ha flera borgensmän, man kan då välja att antingen ingå ett solidariskt ansvar vilket innebär att låneinstitutionen kan kräva vem som helst av borgensmännen att betala hela beloppet. Men man kan också välja att ha ett delat ansvar, vilket innebär att alla borgensmän har åtagit sig att betala en viss andel.

Vad är skillnaden på borgensman, borgenär och gäldenär?

Den som lånar pengar kallas för gäldenär. En borgensman är en privatperson som går in som säkerhet och åtar sig ansvaret att betala tillbaka lånet, när gäldenär inte kan. En borgenär är en långivare som lånar ut pengarna.

 • Borgensman = den som förbinder sig att betala om låntagaren inte kan
 • Borgenär = den som lånar ut pengar, vanligtvis en bank
 • Gäldenär = personen som tar lånet, med andra ord låntagaren

I vilka sammanhang kan borgensman vara aktuellt?

De flesta förknippar en borgensman och att gå i borgen med att ta lån, men en borgensman kan vara aktuellt för alla sorters avtal. Alltifrån hyresavtal och avtal om entreprenad kan vara aktuellt för att en borgensman ska träda in.

Hur går ett lån med borgensman till?

När man ska ta lån med borgensman går allt i princip till på samma sätt som vanligt, bortsett från att man fyller i ett borgensavtal (även kallat en borgensförbindelse) och på så sätt förbinder sig till denna uppgift. Det tillkommer även ett så kallat skuldebrev, där låntagaren (gäldenären) åtar sig att betala en viss summa, ofta hela lånebeloppet.

Kan man gå i borgen för ett hyreskontrakt?

Som vi tidigare nämnt kan det vara aktuellt för alla sorters avtal att en privatperson träder in som borgensman. Hyresrättsavtalet kommer då ha en klausul som avser borgensmannen löfte om att ansvara för att hyresgästen uppfyller sina skyldigheter.

När behövs en borgensman?

Om vi talar om lån med borgensman, är det aktuellt när banken anser att det finns en viss osäkerhet om låntagaren kommer kunna betala av lånet.

 • För låg inkomst (ex. om man är student)
 • Saknar fastanställning (ex. timanställning)
 • Om det finns betalningsanmärkningar

* om det i stället gäller andra avtal (ex. hyresrättsavtal) handlar det om att det finns en osäkerhet gällande huruvida personen kommer åta sig sina skyldigheter.

Kan en borgensman avsäga sig borgensåtagandet?

Nej, en borgensman kan inte avskriva sig ansvaret utan är skyldig att fullfölja sitt åtagande som borgensman. Däremot kan borgensmannen (om det återfinns i skuldebrevets villkor) begära att banken säger upp lånet till betalning (enligt villkoren), detta innebär ändå att borgensmannen kan bli tvungen att betala tillbaka lånet.

Borgensmannen kan däremot avskrivas ansvaret om låntagaren kan hitta en ny säkerhet/borgensman som långivaren kan acceptera.

Kan borgensmannen kräva att låntagaren betalar tillbaka lånet?

Ja, enligt regressrätten (rätten att få ersättning för betalning å en annan persons vägnar) kan en borgensman begära att låntagaren vid ett senare tillfälle betalar tillbaka pengarna. Läs mer om regressrätten hos Lexly.se.

Finns det något att tänka på när borgensåtagandet infrias?

Vad de flesta gör och vad som är rekommenderat är att försöka överta lånet så att räntorna kan dras bort från deklarationen.

Vad händer om låntagaren dör?

Om låntagaren dör övergår lånet till dödsboet. Om det inte skulle räcka till för att täcka upp skulden får borgensmannen betala resterande summa. Skulder skrivs inte över till arvingar.

Vad händer om borgensmannen dör?

Ungefär detsamma gäller om borgensmannen dör, resterande skuld övergår till dennes dödsbo. Om det inte skulle räcka finns ansvaret för att betala tillbaka lånet kvar och annan säkerhet kan bli aktuell, exempelvis en ny borgensman.

Finns det några krav för att få vara borgensman?

Ja, det finns vissa krav för att få vara en borgensman. Kraven är följande:

 • En nettolön (lön efter skatt) som motsvarar minst 4 gånger hyran
 • Inkomsten ska komma från anställning/eget företag
 • Kunna styrka inkomst för 12 månader tillbaka i tiden
 • Inga skulder eller betalningsanmärkningar
 • Bosatt och skriven i Sverige

Finns det olika typer av borgen?

Ja, man brukar tala om tre olika sorters borgen som alla står för olika sorters åtaganden. Nedan förklarar vi de olika borgen.

Proprieborgen

Proprieborgen betyder ”såsom för egen skuld” och syftar på att både gäldenär (låntagare) och borgensman är ansvariga för att betala tillbaka skulden eller lånet. Den som betalade får därefter regressrätt mot övriga parter.

Enkel borgen

Med enkel borgen åsyftas att borgensmannen blir betalningsskyldig först när långivaren har konstaterat att låntagaren inte kan betala. Då kopplas Kronofogden in för en utredning.

Generell borgen

Detta innebär att borgensmannen har gått med på att ansvara för gäldenären/låntagarens alla skulder, även de som personen kan komma att dra på sig i framtiden (om det inte finns en klausul i avtalet som begränsar detta).

Finns det ett alternativ till att vara borgensman?

Ja det finns det, nu för tiden är det vanligare med medlåntagare i stället för borgensman. En medlåntagare fungerar som en medsökande, och kommer dela ansvaret för att betala tillbaka lånet.

Borgensman för bostadslån & billån

Behöver du en borgensman för att du är mitt i processen av att köpa eller hyra bostad eller bil? I så fall bör du också läsa mer om bostadslån och billån. Kreditverket.se har många bra artiklar som rör lån och banker på sin sida. Där kan du få svar på vanliga frågor gällande bostads- och billån. Du kan bland annat få veta mer om hur det fungerar med kontantinsats, lån till handpenning, nybygge, tomtköp och arrendetomt i frågan om bostadslån. Gällande billån kan du läsa om lån för privatleasing och allt som hör därtill. Dessutom kommer du även att kunna jämföra olika sorters privatlån hos olika långivare och se aktuella erbjudanden.