Fina Pengar
Dela den här sidan!
Grundläggande om avkastning

Vad menas egentligen med ”avkastning”? (En guide till begreppets innehåll)

Olika placeringar ger olika sorts avkastning. Räntebärande papper som banksparande eller privatobligationer ger en årlig avkastning i form av ränta.

Räntan brukar betalas ut i slutet av året eller en gång i kvartalet på vanliga bankkonton. På obligationer är det dock olika beroende på när de startats.

Avkastning på aktier

Aktier ger inte ränta utan utdelning, vilket också kallas aktiens direktavkastning. Den årliga utdelningen betalas oftastut under våren. Men utdelningen på aktier brukar vara betydligt lägre än räntan på banken.

Det beror på att avkastningen på aktier består av två delar: direktavkastningen (utdelningen) och värdetillväxten. Värdetillväxt är möjligheten till att aktiekursen ökar och spararen kan göra en realisationsvinst (reavinst) när aktien säljs.

Andra placeringar som nollkupongare (som ger all ränta på slutdagen) eller reinvesterande fonder ger ingen årlig avkastning. Det betyder att spararen måste klara sig utan den årliga räntan eller utdelningen. Den kommer istället i en klumpsumma som betalas ut när nollkupongaren löper ut eller när fondandelarna säljs.

Avkastning & skatt

Men avkastningen kan vara lika bra, eller bättre, även om den inte betalas ut. Istället för att skatten dras varje år, dras den efter ett antal år. Det innebär att det som kunde ha skattats bort istället förräntas och därför ger skattekrediten en totalt högre avkastning än om räntan betalats ut och beskattats varje år.

För den som behöver en årlig avkastning på sina placerade pengar att leva på är alltså sådana placeringar uteslutna. Detsamma kan gälla aktier, eftersom deras direktavkastning oftast är låg.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: