Fina Pengar
Dela den här sidan!

Vi förklarar räntabilitet (ROI) aka sparräntor och avkastning

Skillnaden mellan en placerings slutliga värde och den initiala insatsen utgör placeringens avkastning. I ekonomiska redovningstermer brukar man tala om avkastningen som en procent av placeringen. Vi kan också tala om ROI – räntalibitet i dessa termer: räntabilitet som en procent av de pengarna du satsat från början.

När du lånar pengar, eller kanske snarare, när banken och kreditföretag lånar ut pengar är per defintion avkastningen av lånet alltid avtalad från början. Om du tar lån så vet du i förväg vilken slags ”avkastning” på lånet som du måste ge kreditföretag eller banken.

Räntan är den förväntade avkastningen

Själva räntan på lånet är en i förväg avtalad avkastning uttryckt per årsbasas. Enligt den vanliga definitionen kan ränta även beskrivas som priset på pengar. Det vill säga det belopp som en låntagare betalar som ersättning till en långivare utöver själva återbetalningen av lånebeloppet.

Det finns vidare två primärt sätt att uttrycka årsräntan – som enkel ränta eller som effektiv ränta.

Enkel ränta kontra effektiv ränta

Enligt gängse praxis burkar enkel årsränta användas för att uttrycka årsräntor för räntebärande tillgångar med löptider kortare än ett år.

En enkel årsränta hänför sig till en bestämd period och innebär att man kan omvandla tillgångens realiserade avkastning till en årsavkastning utan att ta hänssyn till möjligheterna till förräntning därefter under året.

Ett annat alternativ för att beräkna årsavkastningen för en räntebärande tillgång är att använda effektiv ränta.

Ränta på ränta

Effektiv årsränta är det slags ränta som en investerare får under ett år till följd av ett antal återplaceringar och i effektiv ränta tar man hänsyn till den så kallade ”ränta-på-ränta”-effekten.

Vinst genom EK

Begreppet kan även användas på att räkna ut mängder av andra nyckeltal. Här skriver Nordnet exempelvis om hur man räknar ut räntabiliteten på vinst genom eget kapital:

Vinsten i förhållande till eget kapital visar hur väl ett företag lyckats skapa vinst med aktieägarnas pengar (eget kapital). Detta kallas även räntabilitet på eget kapital, eftersom vinsten kan ses som en form av ränta man fått på aktieägarnas pengar.
Källa: Nordnet.se

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: