Fina Pengar
Dela den här sidan!

Vad händer om jag inte kan betala mitt smslån?

Ett smslån kan vara ett snabbt sätt att lösa en tillfällig ekonomisk knipa. Men vad händer om du inte klarar av att betala amortera skulden inom den avtalade lånetiden?

Det hörs på namnet att snabblån ska återbetalas inom en kort tidsperiod. Ett klassiskt snabblån ligger på summor om 1000 kr – 10 000 kr och amorteras vanligen på 30-90 dagar.

Vanligast är en återbetalningstid på 60 dagar. Detta innebär att du har cirka två månader på dig att lösa din skuld och återbetala den effektiva räntan.

En vanlig ”varning” vad gäller snabblån är därför att absolut inte låna pengar om du inte har en tydlig plan för återbetalningen.

Skjuta upp betalningen?

En del kreditbolag erbjuder möjlighet att skjuta upp betalningen. Mot en avgift. Detta låter kanske bra, men en sådan tjänst är ofta väldigt dyr och öka den totala lånekostnaden

Visst, det är förstås bättre att skjuta upp betalningen än att hamna hos Inkasso eller Kronofogden. Men det är viktigt att förstå att detta inte är en ”metod” som kreditbolagen använder för att de vill vara snälla.

Utan tvärtom är det en dyr åtgärd som du bara ska använda när det inte finns några andra utvägar.

Påminnelse och inkassokrav

Om du inte betalar dina amorteringar enligt låneavtalet kommer du först att få en betalningspåminnelse. Ofta inkluderar denna faktura även en påminnelseavgift och eventuell dröjsmålsränta. Hur mycket dessa avgifter ligger på varierar mellan olika banker. Den lagstadgade påminnelseavgiften ligger för närvarande på maximalt 60 kr per faktura.

4 § Gäldenärens ersättningsskyldighet enligt 2 och 3 §§ gäller endast kostnader som har varit skäligen påkallade för att ta till vara borgenärens rätt.

Ersättning ska betalas, om det inte finns särskilda skäl till annat, med högst

1. sextio kronor för skriftlig betalningspåminnelse som avses i 2 §,
2. etthundraåttio kronor för krav som avses i 3 § 1,
3. etthundrasjuttio kronor för upprättande av amorteringsplan som avses i 3 § 2. Lag (2013:56).

Källa: https://lagen.nu/1981:739#P4S1

Inkassokrav och Kronofogden

Om du inte kan betala påminnelse går ditt ärende vidare till Inkasso – alternativt skickar kreditbolaget ett eget inkassokrav. I vanliga fall får du ytterligare en faktura, från Inkassobolaget, som uppmanar dig att betala din skuld, samt de pålagda inkassoavgifterna.

Betalar du inte Inkassokravet går ärendet vidare till Kronofogden. Dessa upplyser dig först om skuldens storlekens och art. Vill du inte få en betalningsanmärkning är det extremt viktigt att du direkt betalar skulden.

Utmätning av skulder

Betalar du fortfarande inte, kommer Kronofogden att göra ett ”utslag”, vilket är detsamma som att de uträttar en dom. Men denna som grund kan Kronofogden besluta om att exempelvis utmäta din egendom eller lön. Utmätning av egendom kan innebära att Kronofogden beslagtar och säljer din TV, din soffa, din dator, din bil. Allt som du äger och som har ett värde kan bli föremål för utmätning.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: