Fina Pengar
Dela den här sidan!

Sekretesspolicy

På Fina Pengar samlar vi kontinuerligt in data om våra besökare, exempelvis via cookies och statistikverktyg. Syftet är att kartlägga våra besökares beteende på vår hemsida. Bland annat är vi intresserade av hur många som har besökt vår webbplats inom en given tidsperiod, varifrån besökarna kommer, vilket innehåll som är mest populärt respektive minst populärt. Denna kunskap använder vi enbart med intentionen att skapa en bättre webbsida.

  • Vi lämnar inte ut uppgifter om våra besökare till tredje part.
  • Vi är inte intresserade av våra besökare som ”individer” ur ett statistiskt perspektiv, utan enbart som generella konsumenter av tjänsterna på vår webbplats.
  • Vi använder statistikverktyget Google Analytics.
  • Vi du läsa mer om säkerhet och integritet på nätet rekommenderar vi Datainspektionens hemsida.