Fina Pengar
Dela den här sidan!
Samhällsentreprenörer

Den nya generationens sociala företagare: Samhällsentreprenörer

Samhällsentreprenörer kan man finna i alla sektorer i samhället. Det är människor som ser ett problem inom det sociala/ekologiska området som de vill lösa. Här tittar vi lite närmare på fenomenet.

Vi hittar dem i näringslivssektorn, i de ideella organisationerna eller i den offentliga sektorn eller som hybrider som kombinerar logik och metoder från alla sektorer. De drivs ofta av en vision att förändra en hel struktur, ett helt system och i slutändan hela världen.

Samhällsentreprenörens verksamheter sprider sig och replikeras världen över. Vissa fokuserar på att lösa sociala problem och kallas då sociala entreprenörer.

En del av dessa entreprenörer har valt att driva sin verksamhet i företagsform, s.k. sociala företag där man levererar en tjänst eller säljer en produkt.

Sociala företag fungerar på samma sätt som traditionella företag, med en stor skillnad, målet för företaget är inte att dela ut vinst till ägare utan att använda vinsten för att göra största möjliga samhällsnytta.

Tidigare har ordet entreprenör ofta sammanlänkats med småföretagare och företagssektorn i allmänhet. Men idag pågår en livlig diskussion om ordet entreprenör och dess tillhörighet. Bland annat håller synsättet att entreprenörer finns även inom andra sektorer i samhället, t.ex. inom ideella organisationer, inom kulturen och inom politiken på att slå igenom på bred front.

”Vanligt entreprenörskap” VS Samhällsentreprenörer

Entreprenörskap handlar om människor som ser möjligheter, ibland kommersiella, ibland politiska eller samhälleliga och ibland är det en kombination av alla dessa möjligheter.

Både entreprenören och samhällsentreprenören är i första hand motiverade av den möjlighet de ser öppna sig framför dem och att följa sin vision. De gillar och får en kick av själva processen och att realisera sina ideer.

Den stora skillnaden mellan dem finner vi i själva målet. Entreprenören förväntas att tjäna pengar i form av avkastning till sig själv och till investerare och aktieägare.

Den klassiska entreprenören mäter sin framgång i omsättning, vinst eller marknadsandel.

Samhällsentreprenören fokuserar på hur han eller hon skapat förändring i samhället och mäter sin framgång genom att i första hand få bekräftelse på att de sociala målen uppnås.

Detta betyder inte att samhällsentreprenörer ständigt kommer att vara fattiga. Samhällsentreprenörer kan utan tvekan tjäna mycketpengar. Men vinsten är inte målet, utan ett medel att nå målet, att förändra världen.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: