Fina Pengar
Dela den här sidan!

Riksbanken sätter agendan för lån och räntor

För dig som är nyfiken på hur det fungerar med penningspolitk och räntan på en mer nationell och internationell nivå är det först och främst Riksbanken du ska läsa på mer om.

I slutändan är det Riksbanken, mot bakgrund av den internationella markanden, som sätter förutsättning för räntenivån på alla banklån.

Garantera ett effektivt betalningssystem

Riksbanken är sålunda Sveriges centralbank och har som primär uppgift att upprättahålla ett fast penningsvärde och garantera ett effektivt betalningssystem.

I Riksbankslagen från 1999 anges att målet för penningpolitiken, alltså den politik som styr räntan och
inflation, penningnivån i landet, är att upprätthålla ett fast penningvärde.

Höjer och sänker reporänta

Detta är alltså målet när Riksbanken höjer och sänker reporäntan (styrräntan), vilket är basräntan för hela Sverige – och den ränta som bankerna utgår ifrån när de sätter sin låneränta till privatkunder och företag.

Med avseende på uppgiften att garantera ett säkert och effektivt betalningssystem ska Riksbanken även analysera risker och hot mot stabiliteten på den svenska lånemarknaden och finansiella system i stort.

Denna analys har som syfte att upptäcka hot som kan leda till allvarliga kriser, såsom exempelvis en överhettning av lånemarknaden, liknande den vi ser i USA just nu.

Påverkar låneräntorna

Rent praktiskt påverkar Riksbanken den framtida inflationsutvecklingen genom att påverka räntorna på lån med kort löptid. Vad som är ”kort löptid” är förstås en fråga från fall till fall, men i detta avseende pratar vi framförallt om räntor på 3 månader eller mindre.

För att påverka de korta marknadsräntorna använder centralbanken ett räntestyrningssystem som består av tre nyckelräntor: inlåningsränta, utlåningsränta, samt reporänta.

Det två första bildar en slags ”behållare” som rymmer reporäntan. Man kan uttrycka det som såhär: reporäntan, även kallad för styrräntan, används för att signalera penningspolitiska intentioner.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: