Fina Pengar
Dela den här sidan!

Räntabilitet/ROI – en förklaring av begreppet

Kärt barn har många namn brukar det heta, vilket är en devis som i allra högsta grad gäller för begreppet räntabilitet. Räntabilitet är synonymt med avkastning.

Man kan också uttrycka räntabiliteten som den värdeökning (eller värdeminskning, vilket i så fall skulle innebära en negativ räntabilitet) en viss investering ger upphov till under en viss tidperiod.

Låt säg att du investerar 2000 kr i en viss aktie under ett år. Om aktien är värd 2200 kr i slutet av året så blir din räntabilitet = 200/2000 = 10%.

Hitta affärer som ger bäst räntabilitet

För investerare, och alla andra som är intresserade av att få avkastning på sina pengar, gäller det förstås att hitta den investeringar och affärsmöjligheter som ger bäst räntabilitet.

Räntabilitet handlar också om tidsperspektiv. Vissa affärer kan ge en enormt bra räntabilitet på kort sikt, men negativ avkastning på lång sikt.

Det måste inte handla om pengar

Du kan också applicera själva idén och konceptet bakom räntabilitet på ditt eget liv; det behöver inte handla om pengar. Många väljer exempelvis utbildning efter tanken om räntabilitet. Och det betyder inte att vi väljer den utbildning som vi tror kommer ge oss mest pengar.

Att få avkastning på investerad tid kan också innebära känslomässig tillfredställelse i alla dess former. Väljer du en utbildning för att du tror att denna kommer göra dig ”lycklig”, kan man säga att du förväntar dig en hög grad av lycka i avkastning för din investerade tid.

Bra som förklaringsmodell

Räntabilitet kan också vara en effektiv term när det kommer till att förklara behovet av investeringar. Exempelvis: att köpa in en ny maskin till företaget ser först och främst ut som en kostnad, eller hur?

Räkneexempel på räntabilitet

Låt säg att maskinen ifråga kostar 5000 kr. Då kommer företaget att ”förlora” 5000 kr ur kassan.

I ett annat perspektiv kan man också konstatera att maskinen ifråga kommer att sänka kostnaden för varje producerad vara med 10%, vilket under ett års tid kommer att spara företaget 30 000 kr.

Räntabiliteten på maskinen under första året blir då 30 000 – 5000 = 25 000. Företaget har alltså ”tjänat” 25 000 kr på att investera i en kapitalvara för 5000 kr.

ROI är synonymt med räntabilitet

ROI är den engelska förkortningen av Räntabilitet, och står för Return on Investment – avkastning på investerat kapital.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: