Fina Pengar
Dela den här sidan!

Ränta – kostnaden för att få låna pengar (priset på pengar)

Den vanliga definitionen på ränta är ”den kostnad som du måste betala för att låna pengar”. Mer enkelt kan man uttrycka räntan som priset på pengar.

Ska du låna pengar så betalar du alltså ränta till den som lånar ut pengarna. Ränta är alltså den ersättning som långivaren kräver (+ andra eventuella kostnader) för både tjänsten och risken att låna ut pengar.

Hög risk = hög ränta

Rent allmänt kan man säga att ju högre risk kreditföretaget tar vid sin utlåning, desto högre kommer räntan att vara.

Räntan är priset på lånet, men också en kostnad som reflekterar din kreditvärdighet och kreditscoring som kund. Har du hög kreditvärdighet (kanske har du en hög lön, små kostnader eller sparade pengar) så kommer du ha bättre chans till en låg ränta (alltså en låg kostnad för att få låna), än om du har en sämre kreditvärdighet.

Mer pengar över = lägre låneränta

Kreditföretaget anser generellt att ju mer pengar du har över varje månad, desto mindre är risken att låna ut pengar till dig….och ju bättre ränta kan de också ge dig. Logiskt, eller hur?

Det är också därför som de flesta kreditföretag gör en ”individuell räntebedömning” för många typer av lån.

Reporäntan – skapar förutsättnigarna

Grundförutsättningen för den allmänna räntenivån i ett land sätts av Riksbankens styrränta, den så kallade reporäntan. Med utgångspunkt i denna sätter sedan varje kreditföretag sin egen räntesats för utlåning.

Fast ränta och rörliga ränta – vad är skillnaden?

Skillnaden mellan fast och rörlig ränta är tidsperspektivet. En ränta kan exempelvis vara fast under ett eller flera år. Då spelar det ingen roll vad som händer på räntemarknaden i övrigt – du betalar alltid samma pris för räntan under den avtalet perioden.

En rörlig ränta däremot är inte bunden och kan gå och upp ner beroende på hur den ekonomiska marknaden i sverige och världen utvecklas.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: