Fina Pengar
Dela den här sidan!

Effektiv Ränta – den totala kostnaden för lånet

För några år sen ställde Konsumentverket krav på att de skulle bli lättare för lånekunder att få en översiktlig bild av den totala kostnaden för att låna pengar, och det var också då som konceptet om effektiv ränta togs i bruk.

Om ränta betyder priset på pengar, så kan man säga att effektiv ränta betyder det totala priset på att låna pengar.

I den effektiva ränta är följaktligen samtliga kostnader för lånet inbakade. Andra kostnader för ett lån kan exempelvis vara ansökningsavgift, uppläggningsavgift, adminstrationsavgift och andra kostnader som lånegivaren kräver i samband med lånet.

Alla dessa kostnader bakas in i den procentsats som kallas för effektiv ränta.

Så här står det i lagen:

Informera om den effektiva räntan

Effektiv ränta ska alltid lämnas i marknadsföring av kredit enligt 7 § 1 st konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL. Informationen ska lämnas klart och tydligt. Det innebär bland annat att information om den effektiva ränta inte får vara i mindre textformat än övrig information i marknadsföringen. Det är generellt inte heller tillåtet att hänvisa eller länka till någon annan plats där konsumenten kan ta del av informationen.

Källa: | Marknadföring av kredit – Konsumentverket

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: