Fina Pengar
Dela den här sidan!

BNP – Bruttonationalprodukt (värdet på allt vi producerar)

BNP är en förkortning av det lite längre begreppet Bruttonationalprodukt och betyder ungefär ”det samlade värdet på allt som ett land har producerat/konsumerat under en viss tid”.

Vanligen så mäter man och jämför Bruttonationalprodukten under ett år. En mer detaljerad beskrivning av BNP är ”det ekonomiska värdet av den totala konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import” (Källa: Wikipedia).

Varför mäter vi BNP?

En logisk fråga i sammanhanget är förstås: varför mäter vi BNP? Det stora anledningen är att det finns ett statistiskt förhållande mellan ett lands Bruttonationalprodukt och dess monetära och kapitalistiska välfärd.

(Nu är ju visserligen ”välfärd” ett begrepp som går att diskutera innebörden av på ett mer filosofiskt plan. Rent marknadsekonomiskt så är logiken i princip = ju mer pengar och resurser du har, desto större välfärd. Ett resonemang som alla inte håller med om. Vi kan säga som såhär. Bland inte ihop lycka och välfärd. Det är två separata begrepp i sammanhanget.)

Per Capita ett mått på välfärd

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga som såhär: ju högre BNP (per capita = per invånare) ett land har, desto större är också sannolikheten för en högre välfärd. I-länder har alltså en hög BNP per invånare, medan U-länder har en låg.

Du kan läsa mer om Sveriges BNP på ekonomifakta.se.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: