Fina Pengar
Dela den här sidan!

Annuitetslån – när du betalar samma summa vid varje tillfälle

Annuitetslån är ett uttryck som beskriver ett slags speciell återbetalning av ett lån. Rent konkret innebär ett Annuitetslån att låntagaren betalar en exakt lika stor summa vid varje betalningstillfälle. Vanligtvis varje månad.

Denna summa inkluderar sålunda både lånets amortering (avbetalning) och ränta (kostnaden för att låna pengar).

Skillnad på annuitet & vanlig amortering

Ett annuitetslån skiljer sig på så vis mot ett ”vanligt” amorteringslån på flera punkter. I och med att räntan på det totala lånet kommer minska vid varje betalningstillfälle, så innebär ett annuitetslån av den relativa andelen av amortering blir större ju längre lånet förskrider.

Detta eftersom räntekostnaden (den relativa räntan) minskar ju mer av lånet som betalas tillbaka.

Låneskulden minskar långsamt i början

En naturlig följd av ett annuitetslån är att låneskulden minskar långsamt i början av låneperioden, men allt fortare efter hand.

Den sammanlagda räntekostnaden under lånets hela löptid blir därför högre jämfört med rak amortering, men skillnaden brukar vara marginell, åtminstone för lån under en liten tidsperiod.

Läs också:

About the Author Phillipa Lindkvist

Civilekonom och tvåbarnsmamma. Jobbar på IT-företag i Stockholm.

follow me on: