Fina Pengar
Dela den här sidan!

Likviditet – den kortsiktiga betalningsförmågan

Likviditet betyder ungefär ”en persons eller företags betalningsförmåga på kort sikt”. Att vara likvid är på aktiespråk detsamma som att inte ha alla pengar investerade och bundna i aktier, utan att en del finns på vanliga bankkonton och nyttjas omedelbart.

Att ha god likviditet är i företagsekonomiska termer detsamma som att kunna betala sina närliggande kostnader och skulder.

Det finns faktiskt gott om företag som upplever akut likviditetsbrist, och som går i konkurs på grund av detta. Detta trots att soliditet är OK.

En vanlig anledning att låna pengar

En vanlig anledning till att ta ett snabblån är bristen på likviditet. Dvs att det saknas pengar för att köpa eller betala något med omedelbar verkan.

När lånegivaren gör sin kreditscoring är det dock oftast låntagarens soliditet, det vill säga långsiktiga betalningsförmåga, som ligger till grund för beslutet.

Läs också:

Soliditet – den långsiktiga betalningsförmågan

Soliditet betyder ungefär ”ett företags eller en persons långsiktiga betalningsförmåga”. Att vara solid betyder alltså att man har tillräckligt med resurser i sin privatekonomi eller i företaget för att klara av sina långsiktiga skulder och betalningar.

Rent redovisningsmässigt är soliditet ett ”nyckeltal” som visar ett företags finansiella status och styrkeförhållande.

För att räkna ut soliditeten i ett företag så divideras Eget Kapital med Totalt kapital:

Soliditet = Eget Kapital/Totalt Kapital

Exempelvis:

  • Eget Kapital = 3 miljoner
  • Totalt Kapital = 10 miljoner
  • Soliditet = 3/10 = 30%

”God” soliditet ligger runt 30-40% enligt generella ekonomiska tumregler.

Läs också:

Borgen – att ta på sig betalningsansvaret för ett lån

Att gå i borgen för någon innebär att man tar på sig betalningsskyldigheten för ett lån om den ursprungliga lånetagaren inte fullgör sina förpliktelser.

Rent konkret innebär det att om den som tagit lånet inte betalar, så måste borgensmannen (alltså ”den person som gått i borgen”) för lånet göra det.

Har du fått en förfrågan om att gå i borgen för ett lån så behöver du noga tänka igenom vad detta innebär. Vad händer om du blir ansvarig för att betala tillbaks hela lånet? Klarar din ekonomi av ett ”worst-case-scenario?”

Ett stort ansvar

Det är ett stort ansvar och tillika en stor risk att gå i borgen för någon annans lån eller skulder. Varje år sätts hundratals människor i Sverige i ekonomiskt jobbiga situationer just på grund av sina förpliktelser som borgensman.

Att gå i borgen är inget att ta lättsinnigt på och står du i begrepp att göra så, råder vi dig att tänka efter både en eller två gånger innan du tar ditt beslut.

Vid snabblån och mikrolån kan det bli aktuellt med borgen, men faktum är att de flesta kreditgivare försöker undvika ett sådant förfarande – och ställer sålunda inga krav på borgensman.

Varför kräver banken att någon måste gå i borgen för lånet?

Den främsta anledningarna till att banken kräver borgen för lånet är att kreditupplysningen för låntagaren inte uppfyller satta kriterier. För att få låna behöver låntagaren lämna någon typ av säkerhet till banken, varav att skaffa en borgensman är en av de vanligaste.

En annan anledning kan vara att låntagaren nätt och jämt uppfyller kreditkraven men att kreditgivaren vill ha en borgensman för lånet som en extra säkerhet.

Begränsat ansvar möjligt

Det är också fullt möjligt att ha en borgensman för en viss del av lånet – låt säg för 50% av den totala låneskulden. Vid underlåtenhet att betala tillbaks lånet kan banken då ”bara” kräva borgensmannen på halva lånesumman.

Läs också:

Borgensman & Borgenär – vad är vad (och vem är vem)?

Det är inte ovanligt att man förväxlar Borgenär med Borgensman. Eller rättare: att man säger borgenär när man egentligen menar borgensman. Låt oss därför reda ut begreppen en smula.

En borgensman är den person som går i borgen för en låntagare och den som måste fullgöra ett avtal/skuld/återbetalning om geldenären (den som tagit lånet) inte kan betala eller inte vill det.

Det kan i sammanhanget vara viktigt att förstå att det räcker med geldenärens ovilja att betala tillbaks lånet, för att borgensmannen måste göra det.

Har fullt ansvar

Med andra ord så har borgensmannen fullt ansvar för sitt åtagande i lånet och kan närsomhelst bli skyldig att träda in som säkerhet för geldenären.

Exempel

En borgenär är den som ger lånet, det vill säga banken eller kreditföretaget. För att klargöra kan vi ta följande exempel. Låt säg att du vill låna 20 000 kr av banken. Banken säger ja till lånet med krav om att du ordnat en borgensman. Du frågar din pappa, som ställer upp. Då är rollerna fördelade enligt följande:

  • Du = Geldenär
  • Banken = Borgenär
  • Pappa = Borgensman

Läs också:

Hur får man bäst ränta på sitt lån?

En av de vanligaste frågorna inför ett snabblån på nätet är vilken lånegivare som ger den bästa räntan. Svaret på frågan är att det beror på en mängd olika faktorer.

Dels är din ränta och kostnaden för ditt mikrolån beroende av storleken på ditt lånebelopp samt vilken återbetalningstid som krävs.

Vissa långivare har exempelvis kampanjer där du som förstgångskund kan få låna ett visst belopp till ingen ränta alls.

Det finns med andra ord mikrolån där räntan på lånet är 0%. Som konsument kan det därför vara bra att alltid jämföra olika långivare och hitta de bästa villkoren för just det lån som du är i behov av.

Bered dig på att pruta!

Vad gäller större lån, såsom Bostadslånet är det viktigt att du lägger tid på att förhandla – och pruta. Får du inte ner räntan – ja, då är det kanske dags att byta bank.

Så här skriver Avanzas sparekonom Claes Hemberg på sin blogg om värdet av att vara illojal mot sin bank:

Vi behöver inte flytta och byta bank varje år. Men att byta var tredje-fjärde år, är nog det optimala, för att lånerådgivaren ska känna att hen står på tå. De är ju så lätt för dem att slumra till.

Källa: Pruta hem semesterkassan | Blogg Avanza

Förbered dig innan du ansöker

När du väl hittat ett par intressanta kreditföretag är det viktigt att förbeda sig. Eventuellt behöver du kanske lösa mindre och onödiga krediter. Och på så vis ”snygga upp” din kreditvärdighet.

Tänk på att också saldot på ditt kreditkort spelar in när banken gör sin kreditkort.

Så här skriver Cashoo.se om att göra en ”ekonomisk makeover”.

Det är ingen hemlighet att bankerna vill ha attraktiva kunder. Kunder som betalar sina lån och har en fast inkomst kommer få bättre lånevillkor än kunder med en svajjig ekonomi. Därför är det bra att du lägger lite tid på att göra din ekonomi fin för bankerna. Kanske behöver du göra en snabb ekonomisk makover?

Två exempel på detta kan vara att:

Lösa ut onödiga smålån
Har du privatlån på några tusenlappar som ligger och slaskar sen tidigare? Ett sådant lån skapar onödiga minuspoäng i din kreditbedömning. Lös ut lånet innan du börjar förhandla ditt bolån.

Ta bort menlösa kreditkort
Har du kreditkort som du inte använder? Då kan du få onödiga minuspoäng i kreditbedömningen. Banken kommer nämligen att se ditt kreditutrymme som ett ”lån”. Det är förstås väldigt onödigt när du ska förhandla bolån.

Källa: Bästa sättet av pruta på bolånet (Cashoo.se)

Läs också: