Fina Pengar
Dela den här sidan!

Så handlar du aktier vid rätt tidpunkt (och får bättre avkastning)

Att handla aktier vid rätt tidpunkt är förutsättning för att du ska gå med vinst på dina aktier. Köpa billigt och sälja dyrt – enkelt, eller hur? Tyvärr är verkligen något mer komplicerad än så, och oftast är det i bakspegeln man kan kartlägga exakt hur man borde ha handlat.

Skaffa kunskap om vad som påverkar upp & ner!

Det du kan göra för att bli bättre på denna enkla, men ack så svåra konst, är att träna, analysera och agera. För det första gäller det att skaffa sig kunskaper om vad som påverkar aktiekurserna upp och ner.

Det är fundamentet för all lukrativ aktiehandel. Att kunna se trenden och tendenser i marknaden – och agera därefter.

Det gäller också att vara aktiv och skapa förutsättningar för att agera vid rätt tillfälle.

På så vis kan du vara tidigt ute och hänga på en stor uppgång, samtidigt som du kan undvika de stora fallen.

Var inte (alltför) egensinnig

Är du, som så många andra på börsen, en ”vanlig småsparare” så är ett generellt aktietips att sällan, mycket sällan, gå mot strömmen. Går branschen dåligt, pekar konjunkturen nedåt, så kan en tjurskallighet och egensinnighet innebära stora förluster.

Och även om du kan göra ett och annat ”klipp” genom att gå mot strömmen, så kommer förlusterna av denna strategi att på sikt äta upp dina vinster. Det är vår erfarenhet. Då är det bättre att sälja och sen köpa igen efter en kraftig nedgång.

Läs på – och agera

En annan given faktor för att köpa aktier vid rätt tidpunkt, som man inte talar så mycket om, är kunskap.

Och då tänker vi framförallt på kunskap om aktien ifråga: om företaget, om säsongsmönster, om substansvärdet i företag och så vidare. Läs på! Försök att se trender – och agera!

Läs också:

Så styr räntan vår ekonomi (och påverkar din vardag)

Den enskilda faktor som direkt påverkar vår ekonomi, våra lån och aktiemarknaden, är utan tvekan det man brukar kalla för ”ränteläget”. Ett aktietips i ett långsiktigt perspektiv måste därför bli rent kunskapsbaserat – vill du lära dig mer om lån och aktier, så ska du först och främst lära dig grunderna i räntans egenskaper.

Räntan – en siffra?

Räntan är rent konkret bara en ”siffra”, en procentuell angivelse på hur stor avkastning du kommer få om du vill spara pengar, och hur mycket du måste betala om du tänker låna pengar.

Däremot är de faktorer som styr räntan allt annat än enkla, snarare synnerligen komplexa. Räntan på den internationella penningmarknaden sätts varje dag och är sprungen ur flera enskilda faktorer.

Flera faktorer styr ränteläget i Sverige

USA-räntan är en viktig faktor, en annan är ränte- och valutaförändringar i Europa. Det finns också en hel del inhemska faktorer som sätter agendan för den svenska räntan, såsom storleken på budgetunderskottet, trenden för statens upplåning och landets inflation.

I detta avseende spelar Riksbankens (Wiki om Riksbanken) agerande en stor roll, eftersom den genom förändringar av sina så kallade styrräntor kan pusha marknaden i en viss riktning.

En komplex balansgång

Exempelvis: om Riksbanken beslutar sig för att sänka räntan, så kommer – allt annat lika – konsumtionen i Sverige att öka, och tvärtom vid räntehöjningar.

Konsumtionen påverkar landets ekonomiska tillväxt och BNP, vilket i sin tur påverkar hela landets. För låga räntor kan dock leda till inflation, vilket i sin tur leder till att det svenska penningsvärdet urholkas.

Det är med andra ord en väldigt komplex balansgång som Riksbanken ägnar sig åt när de sätter räntan.

Läs också:

Skapa en aktieportfölj – så börjar du!

Låt säg att du vill starta en aktieportfölj – hur börjar du? Här följer 3 tips som kan hjälpa dig att komma igång.

1. Betala av vissa av dina skulder.

Hur mycket lån du ska ha samtidigt som du äger aktier är helt och hållet avhängigt vilken risk du är beredd att ta. Visserligen behöver du inte göra dig helt skuldfri innan du börjar med aktier.

Kanske har du bostadslån och billån och andra större kapitallån, och det är inte rimligt att betala av dessa på kort sikt i de flesta fall.

Däremot bör du se över dina blancolån och betala av det mesta av dessa innan du börjar handla med aktier. En grund är att du i dagsläget har pengar över varje månad, efter att du betalat alla räkningar. Dessa pengar kan du använda i ett månadssparande i aktier eller fonder.

2. Skapa en långsiktig portfölj

Hela poängen med att skapa en långsiktig aktieporfölj är att du inte ska behöva vara så aktiv; att dessa företag ska ge dig en långsiktig räntabilitet och avkastning.

För din långsiktiga aktieportfölj ska du alltså försöka blicka långt in i framtiden och snarare investera i branscher än i enskilda aktörer – läs på, analysera och agera!

En sak. Att skapa en långsiktig aktieportfölj är inte detsamma som att aldrig ändra eller köpa/sälja aktier.

Du ska aldrig tveka att sälja en aktie om förutsättningarna för din ursprungliga köp har ändrats. Mycket kan hända i ekonomin under kort tid, det visar historien om och om igen.

Min investeringstrategi är extremt långsiktig, här pratar vi en trygghet när jag är gammal och får barnbarn. När det gäller en tid på 30-40 år är det inte så viktigt egentligen när man köper aktien utan jag har valt vad jag tycker är stabila bolag med bra avkastning. Men fortfarande i branscher som jag förstår på. Jag tummar aldrig det.

Källa: isabellalowengrip.se

3. Skapa en kortsiktig portfölj.

Detta är ett givet alternativ för dig som vill vara mer aktiv och kanske köpa/sälja aktier per daglig basis.

Det vanliga tidsperspektivet för en kortsiktig aktieportfölj är 6 månader, men kan förstås utvecklas till att bli mycket kortare, eller längre, än så. Känneteckande för en kortsiktig aktieportfölj är högre risktagande.

Med andra ord: chans till större vinster, men också förluster.

För att vara supertydlig – aktier, fonder, indexfonder är INTE en någon bra investering på kort sikt. Som jag har skrivit så många gånger tidigare, tittar vi på 0 – 12 månader är avkastningen på börsen mer eller mindre slumpmässig. Dessutom har vi under de senaste 20 åren haft minst 2 nedgångar på över 50 % på 12 månader.

Källa: Rikatillsammans.se

Läs också:

Hur snabbt får jag pengarna utbetalda när jag tar ett snabblån?

Filosofin bakom ett snabblån hörs på namnet. Det handlar om små lån med hög omsättningshastighet. Därför är det också en viktig konkurrensfaktor att snabbt kunna ge kunden besked på sin låneansökan.

Men också att sätta in pengarna på kundens bankkonto så fort ansökan är godkänd. Idag är det fullt möjligt att skicka en låneförfrågan, låt säg klockan 9 på förmiddagen – och ha pengar på kontot inom en halvtimme (ibland faktiskt snabbare än så.)

Pengarna samma dag

Ett snabblån gör alltså skäl för sitt namn. Sen är det olika tidsaspekter för olika kreditgivare. En vanlig standard är att devisen ”pengar samma dag” gäller enbart om du gör din låneansökan före kl. 13.00 på vardagar.

Skickar du din ansökan efter klockan 13.00 så kommer pengarna att finnas tillgängliga på kontot på morgonen nästkommande vardag.

Läs också:

När kan det vara bra med snabblån (vid vilken tillfällen är det ok)?

Det är ingen hemlighet att det spekuleras, tycks och debatteras en hel del om snabblån i media. Och ofta är vinkeln negativ. Snabblån säga leda den som lånar i fördärvet? Men finns det tillfällen när ett snabblån kan vara ok?

Det finns otaliga artiklar som menar att om du tar ett snabblån, ja då är din ekonomi i fara. Men så behöver det förstås inte alls vara.

Ett tillfäligt andningshål i ekonomin

Hela poängen med ett snabblån hörs på namnet. Ett snabblån är ett lån som du kan ta omedelbart som ett stöd i din ekonomi när likviditeten, av en eller annan anledning, behöver stöd.

Likviditet betyder ”betalningsförmåga på kort sikt”. Och det är också i denna kontext som ett snabblån ska nyttjas. För att betala något direkt och för att betala tillbaka inom en högst begränsad tidsrymd. Vanligtvis inom 30-90 dagar, lite beroende på hur stort snabblån det är frågan om.

När du inte kan få lån på annat sätt

En bra riktlinje är att aldrig ta snabblån för konsumtion. Eller överhuvudtaget sånt som du kan undvara.

Däremot kan det vara en tillfällig lösning om du inte kan få ihop pengar på annat sätt. Exempelvis om du måste betala en skuld eller räkning som förfaller inom kort – eller kanske går till Kronofogden. Eller vid någon annan oförutsedd utgift (bilolycka, diskmaskin som går sönder etc)

När du lånar – se förstås alltid till att du kan återbetala lånet i rätt tid. Annars riskerar du att förlora pengar på höga räntor.

Läs också:

Vem får låna pengar utan säkerhet?

Att låna pengar utan säkerhet innebär att banken eller långivaren inte har någon annan garanti för lånet mer än din välvilja att betala tillbaks pengarna. Så hur avgör banken vem som får låna?

Ett lån utan säkerhet kräver ingen ”pant” eller annat fysiskt objekt som säkerhet. Men därmed inte sagt att ett blancolån är helt oreglerat. Varje kreditgivare gör naturligtvis en bedömning av din betalningsförmåga, vilken baseras på flera olika faktorer.

En grund är att du är svensk medborgare samt att du är myndig. Här följer vidare några andra viktiga faktorer som avgör vem som får låna utan säkerhet.

1. Din betalningshistorik

Detta innebär helt enkelt en historik över hur du har skött dina betalningar, lån och skulder sen tidigare. Har du obetalda skulder hos kronofogden, så kommer du inte kunna låna pengar.

Vissa kreditgivare har väldigt strikt policy även när det gäller betalningsanmärkningar och nekar alla snabblån och privatlån per automatik om du finns med i kronofogdens register.

Andra kreditgivare tar även hänsyn till andra faktorer, varför det är fullt möjligt att få ett lån även med betalningsanmärkningar.

2. Din årsinkomst

En annan viktig faktor när långivaren bedömer din lämplighet som låntagare, är såklart hur mycket pengar du tjänar. Rent generellt kan man säga som såhär. Ju högre årsinkomst du har, desto fler lån har du också möjlighet att få beviljade.

3. Hur många lån du har sen tidigare

Det viktiga för en långivare är att säkerställa så att de får tillbaka pengarna de lånar ut tillsammans med ränta och avgifter. Och ska du kunna betala tillbaka lånet – ja, då måste du ha pengar över att göra så, eller hur?

Har du flera lån sen tidigare gör kanske kreditgivaren bedömningen att dessa lån ”äter upp” din totala betalningsförmåga – och därav blir du nekad lånet.

Detta är framförallt en kritisk faktor när du ska ta lån på längre sikt, och brukar vara en faktor som spelar mindre roll vid exempelvis snabblån.

Läs också:

Amortering – en uppdelad betalning av skuld

Amortering betyder ”periodiserad avbetalning en skuld/lån”. Att amortera på ett lån innebär alltså att du delar upp lånet i flera delar som du betalar periodvis.

För de flesta blancolån tillgängliga på nätet så kan du själv välja vilken amoteringsperiod du föredrar inom ett visst intervall.

Amortering är alltså inte detsamma som ränta på lånet. Räntan är kostnaden för att låna, själva ”priset på att låna pengar”.

Ett räkneexempel

Exempelvis. Låt säg att du lånar 12 000 kr. Denna summa vill du betala av, alltså amortera, under två års tid. Detta betyder att amorteringsbeloppet varje månad kommer att vara 12 000/24 månader (två år) = 500 kr i månaden. Räntan varje månad beräknas som en procentsats av ditt totala lån.

Lån utan Amorting?

Det finns även lån utan amortering, lån där du bara behöver betala ränta varje månad. Vid större kapitallån såsom bostadslån är detta inte helt ovanligt.

Tanken här är att man kommer att amortera av hela lånet på en gång den dag som lånet upphör – vilket är detsamma som dagen då du säljer fastigheten. Idag är det vanligt att 50% av ett bostadslån är ”amorteringsfritt”, medan resterande 50% ska amorteras på varje månad.

Snabblån och amortering?

För snabblån så talar man vanligtvis inte om amortering i traditionell mening. Det ligger i sakens natur. Tar du ett lån som ska betalas tillbaks inom en eller två månader, så blir det ingen amortering att tala om, utan en direkt återbetalning.

Läs också:

Hur betalar man tillbaks ett smslån?

Att betala tillbaka ett smslån är enkelt. Efter att du fått lånet beviljat och pengarna insatta på ditt konto kommer kreditgivaren att skicka en faktura hem till dig på lånebeloppet + ränta och övriga avgifter.

Det vanliga är att lånet ska vara betalt inom 30 dagar, 60 dagar eller 90 dagar. Ju större belopp det handlar om, desto längre brukar kredittiden vara.

Standardförfarande är att du betalar genom att föra in pengarna på kreditgivarens bankgiro eller plusgiro tillsammans med angivet OCR – nr.

Du kan lösa lånet tidigare om du vill

Det finns vanligtvis inga hinder för att betala tillbaks lånet tidigare än förfallodatumet på fakturan.

Betalning av skulden i förtid
32 § Konsumenten har rätt att betala sin skuld till kreditgivaren före den avtalade förfallotiden. Om skulden betalas i förtid, har kreditgivaren rätt till ersättning i den omfattning som anges i 36 §.

Källa: Riksdagen.se

Ta aldrig lån som du inte kan betala tillbaka. Även om det handlar om små summor. Kan du inte betala tillbaks inom utsatt tid är det bästa att ringa eller ta kontakt med kreditgivaren omedelbart för att göra en betalningsplan.

Läs också:

Annuitetslån – när du betalar samma summa vid varje tillfälle

Annuitetslån är ett uttryck som beskriver ett slags speciell återbetalning av ett lån. Rent konkret innebär ett Annuitetslån att låntagaren betalar en exakt lika stor summa vid varje betalningstillfälle. Vanligtvis varje månad.

Denna summa inkluderar sålunda både lånets amortering (avbetalning) och ränta (kostnaden för att låna pengar).

Skillnad på annuitet & vanlig amortering

Ett annuitetslån skiljer sig på så vis mot ett ”vanligt” amorteringslån på flera punkter. I och med att räntan på det totala lånet kommer minska vid varje betalningstillfälle, så innebär ett annuitetslån av den relativa andelen av amortering blir större ju längre lånet förskrider.

Detta eftersom räntekostnaden (den relativa räntan) minskar ju mer av lånet som betalas tillbaka.

Låneskulden minskar långsamt i början

En naturlig följd av ett annuitetslån är att låneskulden minskar långsamt i början av låneperioden, men allt fortare efter hand.

Den sammanlagda räntekostnaden under lånets hela löptid blir därför högre jämfört med rak amortering, men skillnaden brukar vara marginell, åtminstone för lån under en liten tidsperiod.

Läs också:

Styrränta – den ränta som styr de andra räntorna

Styrränta är ett annat ord för den ränta som centralbanken tar när de låner ut pengarna till Sveriges banker.

Det är alltså denna ränta som sätter förutsättningar för bankernas ränteläge när de i sin tur ska låna ut pengar till sina kunder. Det är också därför som denna ränta kallas för just ”styr”-ränta. Eftersom den styr ränteläget på den svenska lånemarknaden.

Reporäntan är Riksbankens viktigaste styrränta vilken är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar. Det är reporäntan som bestämmer den kostnad som bankerna har för upplåning i Riksbanken. Riksbankens bedömning av utvecklingen av konjunktur och inflationsprognos har gjort att reporäntan under åren gradvis höjts och sänkts.

Källa: Compricer Wiki Repränta

Ett viktigt penningpolitiskt verktyg

Styrräntan är vidare det enskilt viktigaste penningpolitiska verktyg med vilken Riksbanken kan påverka penningpolitik, inflation, deflation, låneräntor, räntabilitet, ja kort sagt hela den ekonomiska situationen i Sverige.

Vilken styrränta som Riksbanken sätter beror på landets nuvarande ekonomiska belägenhet, men även av ekonomiska prognoser, det vill säga förutspåelser över vilken ekonimisk rutt som Sverige ska ta i framtiden.

Riksbankens roll

Riksbankens roll är alltså att till stor del vara landets ledande ekonomiska analysorgan och via sina penningpolitk, där styrräntan ingår, försöka påverka Sveriges ekonomiska status till det positiva. En vanlig rapport i media om räntans status kan se ut så här.

Styrräntan påverkar även smålån

För att illustrera styrräntan ska vi ge ett konkret exempel. Låt säg att Riksbanken sätter styrräntan till 2%. Då måste bankerna i sin tur låna ut till sina kunder med över 2% i ränta för att gå med vinst.

Höjer bankerna styrräntan, så kommer följaktligen bankerna även att höja sin; och tvärtom vid sänkningar. Många av kreditgivarna vid mikrolån och snabblån lånar sina pengar från bankerna. Vilket givetvis leder till en högre ränta än både Riksbankens styrränta och bankernas utlåningsränta.

Detta tillsammans med den höga risken vid blancolån motiverar räntor som ligger över genomsnittet.

Läs också: